Kuulasin Delfi kommentaari palve tõttu tema kõne ära ja pean ütlema, et see oli kõne pidamise osas kehvasti esitatud ja ka sisu oli tihti raskesti jälgitav. Alustuseks torkas teravalt silma isiku identiteedikriis: ühes lauses väitis end olevat eestlane ja sellega õigustas enda sõnavõttu. Kohe järgmises lauses nimetas end venelaseks. Peab olema ikka keeruline elu, kui ei suuda otsustada isegi oma rahvuslikku kuuluvust.