Linna plaani järgi ei avata tänavu sügisel venekeelses koolis 1. klassi, ülejäänud klassid saavad aegamööda kooli lõpetada.

Kohus leidis, et ärakuulamise põhimõtet pole rikutud pelgalt seetõttu, et venekeelse kooli esindajatele ei meeldi linna plaan.

Kohus leidis, et Keila linn pole rikkunud hea halduse põhimõtteid, sest omavalitsuste esindajatel on õigus võtta vastu ka vastuolulisi otsuseid. Leiti, et linna ülesanne pole pidada üleval venekeelset kooli, sest ümbritsevate valdade elanikud seda mugavaks peavad.

Samuti täitis Keila seadusest tulenevaid kohustusi, mis näevad ette kooli hoolekogu ning õpilasesinduse arvamuse ärakuulamist. Seejuures selgub linna dokumendiregistrist, et linnavõim saatis venekeelse kooli esindajatele korduvalt meeldetuletusi, et see arvamus esitada.

“Olukorras, kus koolivõrk vajab täiendavaid rahalisi vahendeid, on kohalikul omavalitsusel õigus ja kohustus kaaluda, kuidas tagada optimaalne ressursside kasutamine. Kohtule ei nähtunud, et Keila linn oleks teinud meelevaldse otsuse, kui otsustas ühendada Keila Põhikooli Keila Kooliga.”

Kohtusse pöördusid MTÜ Vene Kool Eestis ning Eesti Ühendatud Vasakpartei esindajad Mtsislav Rusakov ning Oksana Post. Post kuulus ka Keila Põhikooli hoolekogusse.

Hoolekogu esitas linnale seisukoha, milles seis, et vanemad on liitmisele kategooriliselt vastu. Leiti, et kuna uues ühendkoolis puuduvad venekeelsed spetsialistid, siis võib üleminek tekitada lastele raskusi.

Tallinna linnaleht kajastas, et neid lapsi, kes nüüd Keilas venekeelse kooli asemel eestikeelsesse suunatakse on paar tükki.

Keila nüüd "Russenfrei"

Teema korjas üles kremlimeelne meedia. Näiteks kirjutati, et Keila linn sai edukalt "Russenfreiks" kui sulges viimase sealse ainsa venekeelse kooli. Venemeelsed portaalid pidasid seda poliitiliselt ajendatud otsuseks, millega Eesti rikub rahvusvahelisi norme.

MTÜ Vene Kool Eestis on saanud rahastust Russki Mirilt, aruandes seisab 2000 euro väärtuses teadmata päritoluga annetusi. MTÜ Vene Kool Eestis kuulub Eesti tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja, mis võimaldab annetajatel saada maksusoodustusi.

Selle juht, Mtsislav Rusakovi osas, kes ka Keila Põhikooli kohtus esindas, osas algatas mullu suvel prokuratuur uurimise, milles kahtlustati Rusakovi ebaõigete andmete esitamises riigiesindajatele. Tänavu leidis prokuratuur, et süüdistustel puudus alus.

Kooli sulgemine tõstati ka kahtlast päritolu vene inimõiguste eest võitlevas MTÜ-s, mis tegutseb Ukrainas. Helsingi inimõiguste sihtasutus on mõistnud näiteks hukka mõlema poole vägivalla Valgevene protestides. Kahtlust lisab asjaolu, et Ukrainas tegutseb paralleelne Helsingi inimõiguste ühendus, mille tegevus on läbipaistvam ning mille juhtide jäljed leiab Ukraina äriregistrist. Näiteks üks nendest juhib Kiievis vabamaadlusega tegelevat ühingut.

MTÜ Vene Kool Eestis tegutsemisele annavad hoogu juurde aga tunnustatud rahvusvahelised ühendused. Näiteks koostas talvel Saksamaa siseministeerium raamatukese vähemusrahvustest Euroopas, kuhu Eesti kontaktiks märgiti Moskva sidemetega venekeelset kooli toetava MTÜ.

Varasemalt on MTÜ pöördunud näiteks OSCE poole, kurtes, et Eesti riiklik õppekava ei soosi Venemaa kujutamist positiivselt.

Oksana Posti vastuseis Keilas venekeelse kooli sulgemisele algas juba paari aasta eest. Naise sotsiaalmeedia profiili järgi sooritas ta talvel edukalt B2 tasemele eesti keele eksami.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid