Meie meelest ei ole karuteenet teinud tasuta eestikeelne kõrgharidus, vaid sotsiaalse tugisüsteemi korrapäratus, sest elamine ei ole tasuta. Kõrgharidusreformiga loodi meetmed, mille ressursid on olnud sisuliselt aastaid külmutatud. Elamiskulud, toidu- ja õppematerjalide kulud aga suurenevad iga aastaga ning seega ka vajadus sissetulekute kasvu järele.