KONTROLL


Pöördusime Soome võrdse kohtlemise ombudsmani poole, paludes selgitusi, kas tõepoolest Soomes on keelatud piiblis seksuaalvähemusi puudutavaid kohti tsiteerida.

Soome võrdse kohtlemise ombudsmani büroo esindaja Toni Tuomi selgitas, et Soomes pole mitte ühtegi vihakõnega seotud seadust, mis puudutaks just piiblit.

Arusaam nagu Soomes ei tohiks tsiteerida piibli homoseksuaalsust puudutavaid kohti tuleneb tõenäoliselt endist Soome siseministrit puudutava Päivi Räsaneni kriminaaluurimisest. Nimelt jagas eelmisel suvel Räsanen Facebookis tsitaati piiblist viidates Helsingi Pride festivalile. Sinna juurde kirjutas ta: “Kuidas saab kiriku kõige tähtsam doktriin ja alus, piibel, olla kooskõlas häbi ja pattude unustamisega ning nende uhke eksponeerimisega Pride-festivalil?”

Ombudsmani büroo esindaja Tuomi selgitas Eesti Päevalehele, et Räsaneni osas algatas politsei uurimise Soome kriminaalseadustiku 10. paragrahvi osas, mis puudutab keelatud eetilist agitatsiooni.

Seadus näeb ette, et inimene, kes levitab informatsiooni, arvamusi või muid sõnumeid, mis on ähvardavad, alandavad või solvavad inimestele nende seksuaalse orientatsiooni alusel saab karistada kuni kahe-aastase vanglakaristusega. Räsaneni uurimine edastati suvel Soome peaprokuröri ametkonnale, koos teiste juhtumitega, milles on naisele esitatud kahtlus diskrimineerivas käitumises, mh 2004. aastal avaldatud flaieri “Jumal lõi mehe ja naise - homoseksuaalsus on väljakutse piibliteesidele ja inimkonnale” osas.

Tuomi lisas veel, et vastavalt Soome põhiseadusele on seksuaalne diskrimineerimine keelatud.

Kuigi Räsanen on uurimise all paragrahvi osas, mis puudutab vihakõne, siis tema menetlus algatati tõepoolest seoses piibli tsiteerimisega. Samas konkreetset karistust selle eest Soomes ette nähtud ei ole, mis puudutavad homoseksuaalsusest rääkimist piibli näidete põhjal. Samuti pole Räsaneni ennastki veel karistatud.

Seega võib olukorda mõista mitmeti - ühest küljest on Helmel õigus, kui ta ütleb, et piibli tsiteerimine võib menetlusega lõppeda, kuid konkreetset karistust selle eest veel välja kirjutatud ei ole ning tsitaadid sõltuvad ka kontekstist.

OTSUS

Nii ja Naa

Nii ja naa

PROJEKTIST

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi 2017. aastal käivitatud projektis Faktikontroll jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute ja teiste arvamusliidrite meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi Arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.