Paslik oleks muu hulgas ära õiendada viimasel ajal levima hakanud kahtlus, justkui puit pole taastuv loodusvara. Kuigi bioenergia erineb oma olemuselt mõnevõrra näiteks päikese- või tuuleenergiast, talletub bioloogilisse materjali päikeseenergia ning CO2 atmosfäärist küllalt kiires tempos, et seda pidada taastuvaks ressursiks. Kui kasutame seda energeetikas jätkusuutlikult, võime hingerahus tulemit ka taastuvenergiaks nimetada.