Kindlasti ei jäänud see arutelu aga märkamata 15 000 Eesti õpetajal.