Mõte on küll õilis – suurendada maapiirkonna omavalitsuste tulubaasi –, kuid siin on palju riske ja vastamata küsimusi, mille puhul võib kaasnev haldussegadus olla suurem kui sellest saadav kasu.

Kui inimene registreerib mõneks kuuks aastas oma teise elukoha „maale“, millega kaasneb ka osaline maksuraha ümbersuunamine, siis tekib tal õiguspärane ootus saada sel ajal sarnaseid teenuseid, mida saab sellest omavalitsusest, kus on ta põhielukoht? 

Kui suvekuudel elab inimene maakodus, kas siis sealne omavalitsus peab sel perioodil pakkuma inimesele sotsiaaltoetusi?