Luubi alla võeti Eesti kaitseväe võrgud ja nende müüridel toimuv. Tavaliselt ei taha ameeriklased koondnime „Hunt Forward“ alla käivaid operatsioone väga avalikult arutada. Seekord olid USA kaitseministeerium ja küberväejuhatus valmis Eesti Päevalehe seletama, miks Eestisse kohapeale tuldi ja mida siit täpsemalt otsiti.