Praegu moodustab Matsalu rahvuspargi territooriumist poole looduslik sihtkaitsevöönd, millest keskkonnaamet plaanib muuta ligi 20 000 hektarit lõdvemalt reguleeritud piiranguvööndiks.