Lukase ametiaega ja tehtud otsuseid kommenteerivad ka Ave Tölpt, Edith Sepp, Tiit Aleksejev ja Elin Kard.