Me teadvustame hästi, et piirangud peavad olema proportsionaalsed ja nendega kaasnev kahju ei tohi ületada kasutegurit.