Mida väidetakse?

Facebookis on leht "Правовое государство Эстония? Õigusriik Eesti?", mille eesmärk näib olevat Eesti õigussüsteemi õõnestamine venekeelse auditooriumi seas. Lehel jagatakse anonüümseid lugusid prokuratuur väidetavate eksimuste kohta, aga ka ajakirjanduses kajastamist leidnud kohtu või politsei vigu.

Nii ilmus seal foto koos venekeelse tekstiga, milles väidetakse, et kohus on eksinud karistuse määramisel.

"Kuidas see on võimalik? V. Gulevitšile mõistis kohtunik Urmas Reinola 10. jaanuaril 6 kuud vangistus, sest ta keeldus teda rünnanud mõrtsuka Erik Kruusimäe vastu tunnistusi andmast. [...] Kohtunik Reinola lisas 2020. aasta septembris Kemerovo asjast toona veel jõustumata otsusele 6 kuud. Kokku saadi 8 aastat ning 6 kuud, mis jõustus. Kemerovo apellatsioonimenetluses mõned kuud hiljem, 2021. aasta jaanuaris, oli Gulevitš juba vanglarõivais ning talle oli mõistetud tagaselja 8 aastat. [...] Karistusregistrist selgub, et Gulevitšile mõisteti 2020. aasta novembris 6 kuud, karistuse kohaldamise aeg on 08.02.2017! See on kolm ja pool aastat tagasi. Kõik selle aja on olnud Gulevitš vanglas, oodanud kohtumenetluse lõppu. 18. märtsil 2021 lisas Tallinna vangla 6 kuuga karistatud Gulevitšile "isikliku paradusprogrammi" mille tähtaeg on 2026. aastal [...]"

Postitusega viidatakse, et justkui oleks kohus eksinud. Gulevitš oleat kohtu vea tõttu kuue kuu asemel vangi mõistetud aastani 2026, kokku kaheksa aastat. See aga ei vasta tõele.

Kuidas on asi päriselt?

Postituse see osa, mis viitab, et Vjatšeslav Gulevitš on vanglas olnud alates 2017. aastast vastab tõele.

Nimelt pidas 2017. aastal kaitsepolitsei koostöös Hispaania võimudega Gulevitši Hispaanias Malagas kinni. Ta toimetati Eestisse, kus mees vahistati. Uurimise aja on ta veetnud Tallinna vanglas. Pärast kohtuistungeid, millel osalesid kümned advokaadid ning jõuku pelgavad anonüümsed tunnistajad, tunnistas Harju Maakohus möödunud aasta mais Guljevitši süüdi.
Koos oma kaitsja Vladimir Sadekoviga kaevati maakohtu otsus edasi. Ringkonnakohus võtab asjas seisukoha mõne kuu pärast. Seni aga kehtib esimese kohtuastme otsus, milleks oli mõista mees kaheksaks aastaks trellide taha seoses kuritegeliku ühenduse moodustamise ja juhtimisega.

Vahi all viibides ning uurimise ajal 2019. aasta suvel ründas aga Gulevitši Poseidoni klubi põlengus ja kahe inimese tapmises süüdimõistetud Erik Kruusimägi, kes viibis mehega samas asutuses. Poseidoni põlengus tapeti üks Gulevitši alluvatest. Rünnaku tagamaade üle on spekuleerinud näiteks Eesti Ekspress. Kruusimäe teenis rünnaku eest oma vanglakaristusele lisaks neli kuud.

Just nende spekulatsioonide tõttu Gulevitš täiendava kohtumenetluse välja teeniski. Nimelt keeldus ta jagamast selgitusi, miks Kruusimäe teda ründas - see on aga seadusevastane. Ülekuulamisel ta vaikis, keeldus allkirja andmisest ülekuulamisprotokollile ning hiljem süüdistas, et talle määratud tõlk ning uurija koostasid valetunnistusi sisaldanud menetlusdokumendi.

Uurimine aga lonkaski. Mõni päev pärast rünnakut toimunud ülekuulamisel esines mitmeid puudujääke. Näiteks ei läinud kokku teiste tunnistajate ütlused sellega, mis videos maakohtule nähtus. Esimese astme kohus mõistis seetõttu mehe õigeks.
Ringkonnakohus aga leidis, et Gulevitši puudutavates tõendites vastuolusid ei leidunud, mistõttu on rikkumine - kohtueelses menetluses tunnistuse andmisest keeldumine - tuvastav. Teiste episoodide puudujäägid ei puutuvat asjasse. Mehele mõisteti välja 9. septembri 2020. aasta kohtuotsusega kuus kuud lisaaega.

Sellega me jõuamegi lõpuks probleemini, mida näidatakse kohtu veana. Asjaga kursis postitaja unustab ära, et Gulevitš on eelneva karistusega mõistetud kaheksaks aastaks vangi, millele lisatakse 6 kuud. Seda võimaldab teha karistusseadustik, mis näeb ette, et kui pärast süüdimõistva kohtuotsuse kuulutamist leitakse, et süüdimõistetu on pannud toime enne kohtuotsuse kuulutamist toime teise kuriteo, mõistetakse talle liitkaristus (§ 65). Eelneva otsuse jõustumine või mittejõustumist kõnealune paragrahv ei puuduta. Seetõttu saabki jõustumata karistusega inimesele täiendava karistuse määrata. Kuigi kuni ringkonnakohtu otsuseni võib olla Kemerovo jõugu juht "puhas nagu prillikivi". siis liitkaristuste määramine võimaldab uusi kuritegusid karistada.

Otsus: Tegemist on õiguspusaga, kus on lihtne väita, et kuna kohtuotsus on edasi kaevatud, pole kohtul õigust liitkaristust määrata. See aga ei vasta tõele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid