19. mail ilmus Ärilehes artikkel, kus Eesti väikepruulijate liidu juhatuse liige Tiina Kuuler rääkis negatiivsetest mõjudest, mis võivad väikepruulijatele tulla sellest, et Eesti otsust jätta kääritatud jookide väiketootjad aktsiisisoodustusest ilma. Artiklis väidab Kuuler, et enamikus EL-i riikides puudub alkoholiaktsiis sootuks: "Euroopa Liidu vastav direktiiv, mis annab võimaluse pakkuda väiketootjatele aktsiisisoodustust, on liikmesriikidele küll vabatahtlik, ent lõviosa Euroopa Liidu riikides puudub sootuks alkoholiaktsiis. Eesti väiketootjad pannakse nii konkurentidega põhjendamatult ebasoodsamasse olukorda."

KONTROLL

Euroopa Komisjoni veebileheküljelt võib leida direktiivid 92/83/EEC ja 92/84/EEC, mille sisuks on Euroopa Liidu liikmesriikides kehtivad alkoholiaktsiisi poliitikad. Ühtlasi on direktiivis 92/84/EEC kirjas euroliidu riikides kehtivad miinimum alkoholiaktsiisi nõuded. Tabelis 1 on ära toodud Euroopa Liidu miinimum nõuded aktsiisi suuruse osas sõltuvalt alkoholitüübist hektoliitri (ehk 100 liitri) kohta. Tabelist on ühtlasi näha, et ainukene alkohoolne jook, millele ei ole Euroopa Liidu poolt miinimum nõuet aktsiisi osas kehtestatud, on vein. Seega suuremale osale alkoholist kehtib juba Euroopa Liidu aktsiisi nõue.

Tabel 1. Euroopa Liidu kehtestatud miinimumaktsiis alkoholile. Allikas: Euroopa Komisjon

Samas on Euroopa Liidu liikmesriikidel võimalus kehtestanud miinimumist kõrgemat aktsiisimäära. Joonisel 1 on näha, kui suure aktsiisi on iga riik kehtestanud 700 ml suurusele 40% alkoholile. Kui euroliidu liikmesriikide keskmine aktsiis pudelile on 5,07 eurot, siis Eestis on see kahekümne sendi võrra rohkem (5,27 €). Samuti hoolimata sellest, et Euroopa Liit ei ole veinile miinimum aktsiisimäära määranud, on siiski 13 liikmesriiki 27-st veinile aktsiisi kehtestanud. Õllele kehtib aktsiis siiski kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Väiketootjatele on riikidel võimalus aktsiis vähendada, kuid seda vaid kuni 50% riigis kehtestatud aktsiis ulatuses.

Joonis 1. Euroopa Liidu riikide aktsiis pudelile 40% alkoholile. Allikas: Euroopa Komisjon

Seega on kõikides Euroopa Liidu riikides kehtestatud alkoholile aktsiis. Seda juba ainuüksi põhjustel, et aktsiisi nõue on euroliidu direktiividega paika pandud. Ainus erand siinkohal on vein, millele Euroopa Liit omapoolseid nõudeid kehtestanud ei ole, kuid millele 13 liikmesriiki 27-st on siiski aktsiisi rakendanud.

OTSUS

Vale

PROJEKTIST

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee!

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad. Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute ja teiste arvamusliidrite meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi Arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: eksitav, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.