Marti Kuusiku õigeksmõistmine on seadnud küsimärgi ka teistele sarnastele perevägivalla süüdistustele, kus tunnistus on kuulujutt, tõendid kaudsed ja mitmeti tõlgendatavad. Kui naaber räägib, et tema abikaasa peksab teda, siis kas pole mõtet politseisse pöördudagi, sest tunnistaja ütlus on vaid kaudne tõend? 

Kas vägivallatseja võib rahulikult magada, kui ta on ohvri nii vaguraks tümitanud, et too ise politseisse pöörduda ei julge? Prokurör Karin Talviste ütleb, et kindlasti mitte, sest igal aastal algatatakse tuhatkond kriminaalasja naabrite ja sõprade pöördumise peale, kuigi ohvrid on kas vait või püüavad vägivallatsejat vastutusest päästa.