Bruno-Aleksander Linnebergi nimi on paljudele kindlasti tundmatu. Meie ajalookäsitlustes mainitakse Linnebergi põgusalt eelkõige koos Poola allveelaeva Orzeł intsidendiga 1939. aasta septembris. Pärast allveelaeva Tallinnast põgenemist tagandati ametist merejõudude juhtkond, misjärel nimetati 1939. aasta 18. septembril uueks merejõudude juhatajaks kaptenmajor Johannes Santpank ja staabiülemaks kaptenmajor Bruno Linneberg. Eelnimetatud seigaga paraku enamjaolt piirdubki Bruno Linnebergi figureerimine Eesti ajalookäsitluses. Samal ajal aga tasuks tähelepanu juhtida sellele, et merejõudude staabiülem asus väeliigi hierarhias tähtsuselt teisel kohal ja allus üksnes merejõudude juhatajale.