14. veebruaril sai Narva-Jõesuus põlengus tõsiselt kahjustada Jumalaema Kaasani Ikooni kirik (endine Püha Vladimiri Õigeusu kirik), mille rohkem kui sajast kõrge kunstiväärtusega objektist on võimalik restaureerida umbes kolmveerand. Muinsuskaitseameti kunstipärandi valdkonna juhi Linda Lainvoo sõnul on täna algavad restaureerimistalgud mastaabilt erakordsed: „Nii suure hulga konservaatorite ühel ajal ja ühte kohta saamine on uskumatu koostööprojekt. Ka Piirissaare palvela põlengu järgselt toimusid konserveerimistalgud, kuid praegused talgud Narvas muudab erakordseks avatud töökoda ehk kõigil huvilistel on võimalus konserveerimistööde tegemist jälgida.“

14.—17. juunini aset leidvate kunstivara päästetalgute käigus saab rohkem kui 60 restauraatori ja konserveerimisala tudengi osalusel dokumenteeritud ja osaliselt konserveeritud hinnanguliselt 60 mälestist, täiendavalt koolitatakse koguduse liikmeid korrastama ka mittemälestistest kirikuvara. Päästetalgud toimuvad Narva Muuseumi Kunstigalerii avalikkusele mõeldud ruumides ja kõigil galerii külastajatel on võimalus jälgida restauraatorite tööd kunstivara korrastamisel.

Talgud lõpetab 18. juunil Narva Muuseumis toimuv põlengus kannatada saanud pärandile pühendatud seminar „Pärand ja põlengud“, millest on kõigil huvilistel võimalik osa saada ka veebi vahendusel. Seminari päevakava leiab Muinsuskaitseameti kodulehelt.

Põlengus kannatada saanud kirikus asus 105 kunstimälestist, sh terviklik kõrgetasemeliste 19. sajandi teise poole õigeusu kunsti esemete kollektsioon, kuhu kuuluvad nii ikoonid, lühtrid ja ripplambid kui ka liturgilised esemed, nagu ristid ja karikad, lisaks veel tekstiile ja trükiseid. Põlengus tugevamalt kahjustada saanud ikoonid evakueeriti Narva Muuseumi Kunstigaleriisse, muude esemete hoiustamiseks ulatas abikäe Narva-Jõesuu linn.

Projekti veab eest Muinsuskaitseamet, päästetöödel osalevad Narva-Jõesuu Jumalaema Kaasani ikooni kogudus, SA Narva Muuseum, SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut, H&M Restuudio OÜ ning Eesti Konservaatorite Ühing. Põhilise osa tööjõust tagavad erinevad Eesti muuseumid ja õppeasutused – SA Eesti Kunstimuuseum, SA Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Tallinna Linnamuuseum, Tartu Kunstimuuseum ja SA Virumaa Muuseumid. Oskustööjõu osas tulevad appi ka Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas, mõlemad saadavad Narva tudengid koos juhendajatega. Talgute läbiviimine saab teoks tänu Kultuuriministeeriumi toetusele.

Vaata lisaks päästetalgute sündmus Muinsuskaitseameti Facebookis.