Postituses väidetakse, et Irja Lutsar töötas 2015. aastal Wuhani viroloogialaboris ja on olnud koroonaviiruse väljatöötamise juures.

Sotsiaalmeedias leviv valeinfo

Oma väited on postituse autor teinud “arhiivdokumentide” põhjal ning autori sõnul selgub neist dokumentidest, et Lutsar olevat laboris töötanud.

Lisaks väidetakse, et Lutsar on öelnud, et 12-15-aastaste vaktsineerimine võiks kerkida päevakorda sügisel. Postitaja sõnul aga soodustab vaktsiin noortel südame seiskumist.

Postitus on saanud 37 jagamist, sealhulgas ka vaktsiinivastastesse gruppidesse, kust seda on omakorda kümmekond korda edasi jagatud või kommenteeritud. Sama väide on sotsiaalmeedias ka varem levinud.

Kuidas on asi päriselt?


Kõigepealt uuris faktikontroll seda, millistele allikatele on viidatud Facebooki postituses ning millisest nimekirjast on tehtud postituse juures olev kuvatõmmis. Tegemist on teadustööga, mis viidi läbi 111 riigi 73 teadlase poolt. Teadustöö eesmärk oli uurida HIV-viiruse geograafilist ja ajalist suundumust. (1) Seega polnud tööl midagi pistmist koroonaviirustega.

Kuidas siis leiti seos Lutsari ja Wuhani vahel? Kui klikkida Google otsingusse “Irja Lutsar Wuhan”, siis tegemist on esimese vastega. Seda sellepärast, et kõnealuses uuringus osales ka teadlane Yanpeng Li, kes töötas Hiina Teadusülikooli Wuhani viroloogia instituudis. Wuhani ja Irja Lutsari vahel muud seosed puuduvad.

kuvatõmmis Google'i otsingust

Uurimistöö autorite nimekirjas Irja Lutsari nimi ja Wuhan lähestikku

Seega on teadusartiklis väga lähedal Irja Lutsari nimi ja Wuhani instituudi viide, kuigi need pole omavahel seotud. Samuti pole omavahel seotud nimetatud uuring ning koroonaviirus.

Faktikontroll võttis ka ühendust Irja Lutsariga ning küsis seose kohta lähemalt. Lutsar kinnitas, et pole elus kordagi Wuhanis käinudki. Samuti ei puutunud ta tol ajal uuringut tehes nimetatud Wuhani teadlasega kokku. “Tihtipeale on nii, et suur grupp teadlasi teevad koos uurimust, kuid [otse nad] ise kokku ei puutu,” sõnas professor. Antud uuringu autoriteks oli 73 erinevat teadlast üle maailma, kelle hulka kuulusid ka Irja Lutsar Tartu Ülikoolist ja Yanpeng Li Hiina Teadusülikoolist (2).

Laste vaktsineerimise kohta käiv tsitaat on osaliselt tõene.

“Ma ütlesin tõepoolest, et tuleks aastaste vaktsineerimine tuleks jätta sügisesse, kuid kohe kindlasti pole ma öelnud, et see [vaktsiin] soodustaks südame seiskumist,” ütles ta.

Noorte vaktsineerimise sügisesse lükkamist põhjendas ta sellega, et nii saame kindlad olla, et vanemad inimesed saavad suve jooksul vaktsineeritud. Kinnitust pole ka väitel, et koroonavaktsiin üldse südame seiskumist põhjustab. Nakkushaiguste kontrolli- ja ennetuskeskus (Center of Disease Control and Prevention - CDC) on avaldanud infot selle kohta, et COVID-19 vaktsiinidega võib esineda ka noortel kõrvalmõjusid, sarnaselt täiskasvanutele. Nii CDC kui ka Euroopa Ravimiamet on kinnitanud, et vaktsiin on piisavalt ohutu, et seda 12–15-aastastele lastele süstida (3) (4).

Otsus: Vale. Irja Lutsar ei ole käinud ega töötanud Wuhanis, samuti pole tõendust sellele, et COVID-19 vaktsiin põhjustaks 12–15-aastastel noortel südame seiskumist.