Venemaa valmistub orbiidile saatma navigatsioonisüsteemi GLONASS uue põlvkonna satelliite ja rajab samal ajal üle maailma satelliitidega suhtlevate maajaamade võrgustikku. Euroopa Liidu ja NATO mitme liikmesriigi julgeolekuteenistused ütlevad, et muu hulgas kasutab Venemaa uut GLONASS-i kõrgtasemel luuretöö tarbeks.

Eesti Päevalehe, USA väljaande Newlines ja Tšehhi ajakirja Respekt ühine uurimus näitab, et GLONASS hakkab sisaldama vähemalt kahte elektroonilise luure funktsiooni, millest üks puudutab tuumarelvastust. Sellise maajaama rajamise võimaluse kohta on venelased uurinud ka Eestist.