Haridusteemade liigne politiseerimine, dialoogi asemel emotsionaalsete loosungite loopimine, faktidest mööda vaatamine või nende väänamine on väga kurb, ajab segadusse ja tekitab just lapsevanemate ja laste seas veelgi suuremat ebakindlust.

Just praegu on poliitikutel, ekspertidel, teadlastel ja praktikutel õige aeg alustada diskussiooni, mille põhiküsimus oleks „kuidas?”, mitte enam „kas?”.