Üks oluline põhjus, miks inimesed elektri- ja vesinikautosid osta pelgavad, on puudulik laadimis- ja tankimistaristu. Elektriautode avalik laadimisvõrk Eestis peaks olema tunduvalt tihedam ja kiirem, rääkimata olematust vesinikjaamade võrgust.