Eesti balletiliidu juhatuse esimees Triinu Upkin ütleb, et Anatoli haigestus kevadel haruldasse ja aina süvenevasse haigusse. "Pärast üle kuu pikkust haiglaravi tunnistasid arstid, et ei suuda teda siin aidata. Pere toimetas Anatoli Itaaliasse Udine haiglasse, kus on vajalikud aparaadid ja spetsialistid. Abikaasa Marika Muiste on mehele 24/7 haiglas toeks ja hooldab teda," märgib ta postituses.

Eesti balletiliit annab teada, et kui Anatoli põdes kevadel COVID-19 haigust, siis pärast palaviku taandumist tundus, et kõik sai korda. Teatrid avati, Eesti rahvusballett alustas taas tööd, kuid Anatoli tundis end balletisaalis ja laval kehvemini, kui pärast kodus veedetud isolatsiooni oleks pidanud: pea kippus valutama ja ringi käima, tasakaal oli häiritud, silmanägemine kehv, vasak käsi surises. Anatoli võttis haiguslehe ja lootis, et puhkus aitab tal korralikult taastuda. Paraku sellest ei piisanud ja tekkinud sümptomid üha süvenesid. Surinast sai käekramp, nägemine muutus mitmekordseks ja lainetavaks, igapäevased tegevused muutusid keeruliseks. Abikaasa Marika Muiste oli sunnitud korduvalt kiirabi kutsuma, kuid tehtud analüüsid ei andnud põhjust meest pikemalt haiglas hoida. Olukord aga halvenes iga päevaga. Juuni keskpaiku viidi Anatoli Ida-Tallinna keskhaiglasse, kus ta viibis üle kuu aja. Ta kaotas peaaegu täielikult kõnevõime, nägemise ja kontrolli jäsemete üle, mis tõmblesid ja läksid krampi. Vahetusid raviarstid, ravimeetodid ja oletused võimalike diagnooside kohta, aga lõplik diagnoos jäigi panemata. Arstid nentisid vaid, et tegu on haruldase juhtumiga, millega neil kogemust pole. Eestis kättesaadavad võimalused olid ammendunud.

Anatoli õde elab Itaalias ja pere otsustas mehe sinna viia. Udine haiglas on aparaadid ja erinevalt Eestist kitsamalt spetsialiseerunud osakonnad neuroloogiliste haiguste raviks. Professor Gian Luigi Gigli tutvus Anatoli haiguslooga juba varem ja palus Marikal mehest isegi videoid saata. ITK arstid kinnitasid, et nemad enam aidata ei oska ja pere hakkas asju ajama haigekassaga, et välismaine ravi hüvitataks. Haigekassa vastus lubati anda 1–2 kuu jooksul. Nii pikast ootamisest ei saanud loomulikult juttugi olla ja pere toimetas Anatoli oma jõudude ja kuludega Itaaliasse. Reedel, 23. juulil jõudsid nad Udinesse. Reis oli väga raske. Marika sõnul on neid hästi vastu võetud, arstid on abivalmis ja probleemi lahendamisest huvitatud, Anatoli seisund on aga väga halb. Marika on ööpäevaringselt abikaasa kõrval ja hooldab teda. Pere kaks last, kaheksa-aastane Sofia ja kolmeaastane Simon jäid Eestisse vanavanemate ja sugulaste hoida.

Kuigi Anatolile pole veel diagnoosi pandud ning ravi maksumus ja selle eest tasumise võimalused on ebaselged, vajab nende pere rahalist abi juba praegu!

Eesti Balletiliit avas sihtotstarbelise fondi.
EE161010022081883007
Eesti Balletiliit
Selgitus: ANATOLILE

Annetustest kogutud summa saadetakse abikaasa Marikale Anatoli ravi ja võõrsil elamise kulude toetuseks.

Haigekassa: nii pea kui selgub diagnoos, saab anda hinnangu, kas ravi on võimalik osutada ka Eestis

Haigekassa kommunikatsioonijuht Heidi Kukk sõnas, et haigekassale laekus 21. juulil Anatoli Arhangelski taotlus teisese arvamuse saamiseks, täiendavateks uuringuteks ja edasiseks raviks. "Haigekassa ei ole edastanud sõnumit, et taotlejale vastatakse 1-2 kuu jooksul. Teatasime kahe päeva möödudes taotluse saamisest ja vaid päev pärast konsiiliumi saamist, et haigekassal on võimalik uuringuid ja konsultatsioone rahastada."

Arstliku konsiiliumi hinnang saadeti Kuke sõnul haigekassale 22. juulil. See sätestas, et ravi vajadus selgub siis, kui on pandud diagnoos. Konsiilium leidis, et siiani on kõik Eestis pakutavad uuringud patsiendile tehtud, kuid diagnoosi tema seisundile ei ole pandud. Seetõttu vajab patsient täiendavaid uuringuid välisriigis.

"Kaks päeva pärast taotluse esitamist ehk 23. juulil edastas haigekassa Anatoli Arhangelskile kirja, milles selgitasime, et rahastada on võimalik edasisi uuringuid ja konsultatsioone. Kuivõrd endiselt puudus diagnoos, mis on ravimise ja ravi rahastamise eelduseks, siis ravi rahastamise kohta otsust praegu teha ei saa. Taotlejat teavitati võimalusest esitada oma arvamus uuringute ja konsultatsiooni rahastamisega nõustumise kohta hiljemalt 30. juuliks. Haigekassal on seadusest tulenev kohustus enne otsuse tegemist kuulata ära taotleja seisukoht. Taotleja ega tema lähedased ei ole 21. juuli ja 23. juuli haigekassa kirjadele reageerinud ega haigekassaga taotluse sisseandmise hetkest suhelnud," lisas Kukk.

24. juulil pöördus haigekassa Kuke sõnul Itaalia haigla poole, et täpsustada asjaolusid. "Sealt tuli vastus 26. juulil: öeldi, et patsient on nende haiglas alates 23. juulist, kuid diagnoosi tema haigusele endiselt pandud ei ole. 28. juuli seisuga ei ole Itaalia raviasutus rohkem informatsiooni haigekassale edastanud. Nii pea kui selgub diagnoos, saab anda hinnangu, kas ravi on võimalik osutada ka Eestis. Kui Eesti arstide hinnangul patsienti siiski Eestis ravida ei ole võimalik, saab haigekassa teha ravi rahastamise kohta otsuse. Loodame endiselt koostööle ja tagasisidele, et saaksime patsienti tema ravis toetada".

Tegi kaasa kümnes kavas olevas lavastuses

Rahvusooperist Estonia öeldi EPL-ile, et Arhangelski teeb kaasa ligi kümnes hetkel repertuaaris olevas lavastuses. Balletis on aga kõigis rollides alati mitu osatäitjat ehk dubleerivad artistid on olemas. "Kuna tegemist on füüsiliselt väga nõudliku alaga ja nagu tippspordiski, ei hüüa vigastused tulles. Samas on Anatoli Arhangelski kui Eesti Rahvusballeti esisolist üks hinnatumaid peaosade esitajaid ning tema eemalviibimine annab kahtlemata tunda," sõnas Rahvusooper Estonia pressiesindaja Marion Leppik.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid