Luhamets on üks karismaatilisemaid ja mõjukamaid vaimulikke 169 koguduse ja ligi 230 õpetajaga luteri kirikus. Tema teenistused on populaarsed, need kestavad tunde. Luhametsa juhitava Tartu Pauluse kogudusega on aja jooksul liitunud hulk poliitikuid. Jaak Aaviksoo, Tõnis Lukas, Juhan Parts, Andrus Ansip. Ka Laine Randjärv, kes on aga praeguseks kogudusest lahkunud ja liitunud Harju-Risti ehk Annika Laatsi kogudusega.

Ühtlasi on Luhamets sügavalt veendunud, et homoseksualism on patt. Temaga sama meelt on vähemalt viiendik EELK vaimulikest. Annika Laats aga kõneleb piiblile toetudes hoopis teistsugusest armastusest kui verepisaratega ääristatu. Ka temal on kirikus mõttekaaslasi. 

Eesti Päevalehe ja Levila ajakirjanikud uurisid, kui suur on lõhe luteri kirikus ja kas eri pooli on võimalik lepitada. 

.


.