Nüüd nõuame teilt, meie rahva poolt valitud poliitikutelt ja SHK-lt, et te annaksite oma panuse, et seda nii tohutult traagilist katastroofi uuritaks uuesti ja põhjalikult. Seda peaks tegema väljaspoolne, sõltumatu ja erapooletu üksus/organisatsioon/asutus, kes uuriks kõiki ebamäärasusi ja küsimusi terviklikust vaatenurgast, avalikult ja avatult. Mis parvlaev Estoniaga tegelikult juhtus?

Samuti vajame vastuseid mitmetele ebaselgetele asjaoludele ja küsimustele: