Sotsiaaldemokraadid ütlevad oma üleriigilises kohalike omavalitsuste valimiste programmis: “Arvestame inimeste tänapäevast liikuvat elukorraldust nii tööalaselt kui elukohavalikul ning vaatame sellest lähtuvalt koos riigiga üle ja muudame paindlikumaks kohalikule omavalitsusele laekuva tulumaksuosa arvestamise põhimõtted.”

Neile sekundeerib Eesti 200 üleriigiline valimisprogramm: „Viime läbi üksikisiku tulumaksu reformi. Vähendame üksikisiku tulumaksu määra 15% peale töötajatele, kelle töö- ja elukoht on väljaspool Tallinna ja Harjumaad. Sellega soodustame töökohtade loomist kõikjal Eestis pealinnast eemal ning kasvatame seal elavate inimeste sissetulekuid.“

KONTROLL

Eestis on maksud jaotatud riiklikeks ja kohalikeks. Neist viimaseid saab kehtestada kohaliku omavalitsuse volikogu ning neist saadav tulu laekub sama valla või linna eelarvesse. Riiklikke makse saab aga kehtestada vaid riigi tasandil.

Tulumaks, millest Eesti 200 ja sotsid oma platvormides räägivad, on just see viimane ehk riiklik maks. Selle suurus ja see, kui suur osa maksust kohalike omavalitsuste kaukasse maandub, sõltub tulumaksuseadusest, mille muutmine eeldab aga riigikogu enamuse heakskiitu (vt ka maksukorralduse seadus, Eesti maksupoliitika kirjeldus rahandusministeeriumi lehel ja Eesti põhiseadus).

Kohalikul omavalitsusel ei ole võimalust otseselt mõjutada riiklikku seadusloomet (vt ka meie varasemat sarnast valimiskontrolli).

Kohalik omavalitsus saab jagada riigile eelkõige vaid enda ettepanekuid ja tagasisidet, millega aga rahandusministeerium ja riigikogu arvestama ei pea.

Kokkuvõttes ei ole tulumaksu puudutavad lubadused vastavuses hea valimistavaga.

OTSUS

Puudulik.


PROJEKTIST

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide või vastuolu hea valimistavaga, saada see julgelt aadressile faktikontroll@epl.ee.

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi 2017. aastal käivitatud Faktikontrolli projektis jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad. Väitlusseltsi juures tegutsevad kontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute ja teiste arvamusliidrite meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid.

Kohalike valimiste erikontrolli eesmärk on hinnata kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega seotud väiteid, valimislubadusi ja väljaütlemisi, et tagada võimalikult faktipõhine ja valimistega seotud ühiskondlik arutelu.

KOV-eri kontrollid järgivad samu faktipõhisuse, läbipaistvuse ja erapooletuse põhimõtteid ning kontrolli protsessi nagu tavalised kontrollid ning projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond.

Valimiskontrollis hinnatakse ainult seda, kas väljaütlemised lähevad hea valimistavaga kokku, see ei soosi ega kritiseeri ühtegi erakonda ega maailmavaadet.

KOV-eri kontrollidele antakse üks viiest hinnangust: eeskujulik, hea, nii ja naa, kasin, ja puudulik.