Viimasel ajal on meedias kõlapinda leidnud arvamus, et meelega end vaktsineerimata jätnud koroonapatsiente ei peaks ühise raha eest ravima. Krister Paris kirjutab kolmapäevases arvamusloos (EPL 06.10), et vaktsineerimata koroonapatsientidele võiks haiglakohti jagada ainult siis, kui neid jagub. 

Vandeadvokaat Ants Nõmper tõdeb, et kehtiva ravikindlustusseaduse kohaselt ei ole võimalik vaktsineerimata patsiendi ravist keelduda, küll aga peaks haigekassal olema võimalik ravikulud patsiendilt tagasi küsida (EPL 06.10). Mõlema mehe arutelu suund on sümpaatne, sest võimaldaks loobuda vaktsineerimissurvest – igaüks otsustab ise ja kannab ka ise tagajärgi. Paraku on mõlema mehe arutelus omad pimedad nurgad.