Uuring korraldati nii, et see oleks võimalikult vähe õppetööd segav, suust laste poolt iseseisvalt vatipulkadega võetud süljeproovid kogusid kokku õpetajad. 

Mitteisikustatult analüüsiti, kas klassidesesineb koroonaviiruse varjatud kandlustvõi mitte. Kokku oli 70 valimit, millest kümnekonnas grupis esines positiivne leid.