Nimelt väidetakse, et Eestis kasutatavad koroonatestid kasutavad etüleenoksiidi, mis põhjustab vähki ning "see lõhub DNA-d. See tapab meid." Postitusele on lisatud foto lapsest, kellel jookseb ninast kõvasti verd ning kes nutab. Sellega püütakse jätta muljet, nagu oleks verejooksu põhjustanud etüleenoksiidi sisaldav koroonatest.

Need väited ei vasta tõele.

Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna juhataja Tagne Ratassepp selgitas Faktikontrollile, et etüleenoksiid on gaasaine, mida kasutatakse meditsiiniseadmete steriliseerimiseks. "Seda meetodit kasutatakse, sest kõiki meditsiiniseadmeid ei saa kuuma või niiske õhuga steriliseerida. Näiteks süstlaid ja süstla nõelasid."

"Koroonatestid ei sisalda etüleenoksiidi (EO-d). Etüleenoksiidi märgis on peal testidel, mida on ainega lõppsteriliseeritud. See käib nii, seadme pakendisse pumbatakse etüleenoksiidi sisse viis minutit," sõnas Ratassepp. Seejärel kaheksa tunni vältel eemaldatakse pakendist EO. Pakendist eemaldatuna koroonatest (või mõni teine meditsiinitarvik) steriliseerivat gaasi ei sisalda ning seega ei kujuta tervisele ohtu.

"Steriilsuse kontrolli nende seadmete üle teostab kolmas osapool. Nende kolmandate asutuste üle teostab järelvalvet Terviseamet Eestis. Tootja vastutab, viib läbi nõuetekohase vastavushindamise ja koostab vajadusel vastavusdeklaratsiooni, millega kinnitab seadme vastavust kehtivatele nõuetele. Kõike selleks, et EO-d ei oleks enam seadme pinnal ega sees," lisas Ratassepp.

Etüleenoksiidil - nagu viidatakse ka postituses - võib olla vähkitekitav mõju ning ka meditsiinitööstuses uuritakse asendusvariante, mis võiksid odava steriliseerimisgaasi välja vahetada. On juhtumeid, kus gaas satub meie toiduainetesse ning tõepoolest toidus võib sisalduda. Sellisel juhul kutsutakse toode turult tagasi (1).

Seega võib olla mõni jäätis "ohtlikum" kui koroona testipulk.

Sellised toiduained on ennekõike eksootilist päritolu - erinevad vürtsid ja põllumajandustooted, mida püütakse steriliseerida salmonelloosi vastu. Siiski näitab kõige värskem Põllumajandus- ja Toiduameti avalikustatud nimekiri tagasikutsutud toiduainetest, et etüleenoksiid võib sattuda maiustesse, mis impordivad oma koostisosad kolmandatest riikidest. Näiteks on nimekirjas šokolaadi Bounty jäätis või Premia mangosorbett (2). Seega võib olla mõni jäätis "ohtlikum" kui koroona testipulk.


Ka Eesti turul leidub koroonateste, mida on etüleenoksiidiga steriliseeritud, kuid sellised pole kõik testid. Selline on näiteks ülaltoodud Panbio koroona kodune kiirtest, kus on selgelt märgitud peale "Sterile EO", mis Euroopa Liidus tähendabki, et testpakendis leiduv proovivõtutikk on steriliseeritud etüleenoksiidiga.
Sterile ja termomeetrimärk näitab, et meditsiiniseade on steriliseeritud auru või kuiva kuumust kasutades
Sterile R tähendab, et meditsiiniseade on steriliseeritud kiiritust kasutades
Kõik meditsiiniseadmed, mille steriilsel pakendil on "Sterile EO" on lõppsteriliseeritud etüleenoksiidiga.

Etüleenoksiidiga seotud nõudeid on Euroopa Liidus olnud ranged alates 2000. aastast. Enne seda võis leida seadmest või selle pakendist EO jääke, kuid eemaldamise protsessi on karmistatud. EO-sid puudutavad tingmärgid ja nende tähendused toodud ISO standardis EVS-EN ISO 15223-1.

Steriliseerimist käsitlevad standardid on:

- EVS-EN ISO 11135:2014 Tervishoiutoodete steriliseerimine. Etüleenoksiid. Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamiseks, valideerimiseks ja rutiinseks kontrollimiseks;

- EVS-EN ISO 10993-7:2008 Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 7: Jäägid etüleenoksiidiga steriliseerimisest

Tervisameti esindaja rõhutas, et standarditele vastavust saab iga üks kontrollida CE-märgise järgi pakendil. "Kõikide steriilsete meditsiiniseadmete korral peab olema kaasatud teavitatud asutus, kes väljastab vastava EC-sertifikaadi. Ja see tähendab CE-märgise juures peab olema neljakohaline number. Kui steriilsel meditsiiniseadmel puudub CE-märgis või puudub neljakohaline number CE-märgise juures, siis on tegemist suure tõenäosusega võltsitud seadmega. Palun andke sellest teada mso@terviseamet.ee," vahendas Tagne Ratassepp.

Otsus: Postitus ja Facebookis ringlev teade ei vasta tõele. Koroonatestid ei sisalda etüleenoksiidi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid