Kõige suurem oht tsivilisatsioonile käesoleval ajal on religioossed-totalitaarsed režiimid, nagu seda kõige markantsemal viisil on Iraani islami vabariik. Mingi ideoloogilise grupi juhtivad tegelased võtavad lähtuvalt oma ideoloogiast endale õiguse olla kõrgemal avalikest riiklikest institutsioonidest. Vale oleks arvata, et rahvale sellised režiimid ei meeldi. Vastupidi, igasugune salapära ja näiline turvalisus imponeerib inimeste suurtele hulkadele.