Terve päeva vältel on sündmuskohast internetti toodetud otseülekandeid, postitusi, uudisnuppe. Muuhulgas levis Facebookis kiiresti viraalseks osutunud väide, et ühte kohalviibijat politsei teleskoopnuiaga peksis või vähemalt lõi. Video jõudis üle saja tuhande inimese Facebooki voogu, seda on vaadatud üle 20 000 korra ja jagatud üle 1400 korra.

Valeväide levis ka erakonnameedias
Naabrid lindistasid video, kuidas politsei kohalviibijat "vägistas"

Faktikontrolli palvel jagas Põhja prefektuur Delfiga videot, mis teleskoopnuia välja võtnud politseiniku vormikaamerast pärineb. Olgu öeldud, et video on ebaselge ja udustatud, aga selle täispikka versiooni vaadates nähtub selgelt, et inimene politseiga ärples ja ei allunud korralduse lahkuda.

Mehele antakse võimalus lahkuda kolm korda

Videost selgub, et politseinik kõnnib mehe juurde, keda väidetavalt peksti. Ta ütleb talle: "Teil on valida, kas te lähete hoonesse sisse või lahkute siit territooriumilt?"

Mees ajab vastu: "Miks sul maski pole? Minul pole sellepärast, et ma terve olen."

Seepeale ütleb politseinik: "Ma olen ka terve." Teine ametnik juhib vestluse antud korraldusele tagasi, tuletades mehele meelde, et tal on valida, kas ta lahkub kohviku ukseesisest või läheb majja sisse. Seni pole keegi talle käsi külge pannud. Seepeale vastab mees: "Ole vait!" kasutades ka politseiniku perenime.

Politseinik, kellel mees vait käskis jääda, esitab viimase hoiatuse, kasutades selgelt sõnu: "Viimast korda - kas te lähete praegu kohe sinna (osutades eemale) või lähete sisse?"

Mees ütleb, et teda ei tohi segada ja salvestab oma telefoniga edasi videot.

Viimase antud hoiatuse järel võtab politseinik mehel õlast kinni ja tõukab ta kohviku ukse ette nurka. Teine politseinik - kelle kaamerast video ka pärit - sekkub. Meest toetab politseinik nüüd ühe käega vastu seina teda niiviisi kinni pidades. Teine korrapidaja tuletab korraldusi meelde: "Teile räägiti. Me rääkisime, et te lähete kas majja sisse või lahkute..."

Vastu seina surutud mees hakkab vastu punnima: "Mis te plaan on? Mis ma ei või õues olla? Pole teie asi, kus ma olen! Ma olen päriselt haige! Ma köhin sulle praegu otse näkku. Mis teil viga on, ma ei saa aru."

Ähvardas politseinikke nakatada


Sellele järgnebki stseen teleskoopnuiaga. Oleme videot pisut aeglustanud, et seda lihtsam jälgida oleks.

Üks politseinik jääb meest nurgas keharaskusega toetama, et teda takistada. Teine politseinik astub sammu eemale, mispeale võtab mees vaba käega tema varrukast kinni. Politseinik tõmbab käe lahti, haarab puusalt teleskoopnuia, lööb selle avatud asendisse ning tõstab mehele lähedale, teda sellega justkui ähvardades. Teleskoopnui maandub seina peal, st mehe käe taga.

Nuiaga juhtunu järjekord on kiire ning udune, kuid lööki mehe vastu ei toimu. Sellele pole vastavat tuhmi heli, visuaali, valureaktsiooni mehelt endalt. Nui puutub küll mehe vastu, sest sama käega, milles nui, takistab politseinik meest teda uuesti haaramast. Kui meest oleks löödud, poleks saanud teleskoopnui maanduda ka seinale, vaid otse mehe käele või mujale tema kehal.

Videos on näha koht, kus politseinik tühja õhku lööb. Seda otse mehe nina all, teda nuiaga ähvardades.

Nuia välja võtnud politseinik küsib mehelt:" Kas te jääte rahulikuks? Käed selja taha!"

Mees ajab vastu, et ta on terve aeg rahulik olnud, kuid siiski langetab käed, mis seni politseinikke vastu tõuganud. Seepeale paneb politseinik oma nuia kokku.

Videost on kuulda, kuidas politseinike selja taga on hakanud seepeale karjumine, et mida tehakse ja miks lüüakse. Meest asub kaitsma keegi naisterahvas, kes palub, et politseinik mehe lahti laseks. Naise sekkumise tõttu, olukord laheneb, politseinikud lasevad mehel siseneda maja tuulekotta. Sinna läheb ta sisse veel väites, et tema on terve aeg rahulik olnud.

Põhja prefektuuri välijuht Keit Seppo kommenteeris, et politseinikud olid sunnitud sundi kasutama, sest mees ei allunud korraldustele.

"Mees osutas vastupanu ning haaras omakorda ametniku riietest, mistõttu kasutas politseinik haardest vabanemiseks teleskoopnuia. See õnnestus ning pärast haardest vabanemist pani ametnik teleskoopnuia ära. Lõpuks mees rahunes ning sisenes hoonesse," kirjeldas Seppo seda, mida näitab selgelt ka video.

Politsei kehakaamera video on segane. Sellest hoolimata saab seda vaadates aru, et keegi "peksa" kohviku ukse peal ei saanud. Küll aga politseinik ähvardas inimest nuiaga ning lõi sellega õhku. Nähtub, et mees sai rüseluse käigus pihta nuia käes hoidnud käega, mitte löögi nuialt endalt. Seda kinnitab ka see, et löögihäält või mehe valuaistinguid pole videos.

Võib vaielda, kas nuiaga ähvardamine oli proportsionaalne käitumisviis, kuid üheselt on selge, et kedagi viibimiskeelu all olnud alal ei "pekstud".

"Lapsed ei saa pissida!"


Kohvikuomanik Elvis Brauer levitab Facebookis ka teist eksitavat väidet. Nimelt väidab ta ühes otseülekandes, et politsei piiramise vastu kohale tulnud protestijad ei saanud oma kaasavõetud lapsi kuskile tualetti saata. Brauer kirjeldab, kuidas ta palus politseinikelt luba lapsed käekõrval kohvikusse sisse lubada, et nad seal saaksid asjad ära ajada. Politsei keelas selle aga ära.

"Luba selleks ei anta. Hinge ja südant nendel inimestel ei ole," vahendab kohvikuomanik. Emotsionaalne väide muidugi paneb kommentaariumi pahandama, et kuidas siis isegi lapsi korraks pissile ei tohi lasta.

Politsei pressiesindaja Annika Maksimov selgitas, et tegemist on pooliku tõega. "Kohvikus ja selle ümbruses on kehtestatud viibimiskeeld, mistõttu ei ole lubatud sinna kõrvalisi isikuid. Lapse koos vanemaga suunasime lähedal asuvasse asutusse, kus on võimalik tualetti kasutada," sõnas ta.

Otsus: Tegemist on valeväitega. Mees, keda politseinikud nuiaga ähvardasid, ei saanud videost lähtudes kuidagi peksa.

Jaga
Kommentaarid