Pikema poliit- või ettevõtlusmäluga inimestele on teada, et Kaja Kallas on tegutsenud varasemalt tuuleparkide lobistina, esindades neid advokaadina. Tema osalus tuuleenergiaga tegelenud ettevõtetes jääb aastate taha ning enamikus neis tegutses ta nõukogu, mitte juhatuse liikmena. Nõukogu liikme kohalt taandas end nendes ettevõtetes 2010. aasta sügisel. See oli seotud 2011. aastal toimunud riigikogu valimistega, millega pääses Kallas esmakordselt riigikokku.

Kuid veel 2010. aasta suvel iseloomustas Eesti Ekspress Kaja Kallast, et tegemist on ühe parima energiaturu ja konkurentsiõiguse asjatundjaga (1). Toona advokaadina tegutsenud Kallast tsiteeris ajakirjanik ütlemas, et reformierakondlane pooldab vaba konkurentsi, kuid seda ühe erandiga taastuvenergia küsimuses. Just sellist toetust taastuvenergiale võib leida peaministri blogist. Sealsed varasemad seisukohad kattuvad mitmete tuuleenergia eraettevõtete huvidega, mille nõukogudes Kallas istus, võideldes Eesti Energia monopoolse seisundi vastu (2). Näiteks on ta välja toonud Nelja Energia 2018. aasta müügitehingu puhul, et Eesti Energial oli eelis erasektori ees, omades jaotusvõrku. Kaja Kallas oli OÜ Nelja Energia juhatuse liige 2008. aastal.

Näiteid leiab veel. 2010. aastal kritiseeris Kallas riiki, et toetatakse tuuleparkide rajamise asemel põlevkivi tootmist (3), kuigi juba toona oli selge kliimaneutraalsuse huvides tuuleparkide loomise vajadus.

Peaministrina on ta sarnast suunda hoidnud. Näiteks alles hiljuti suunas ta Eesti Energiat ja Eleringi, et lõpetataks Tootsi tuulepargi kohtuvaidlus, millega kaks riigiettevõtet on vaielnud riigi toetusraha üle (ja seda riigi raha eest) (4). Mullu pingeid kütnud põlevkiviõlitehase loomist püüdis Kallas poliitiliselt takistada (5), kuigi edutult.

Kas Kaja Kallasel on seosed kõikide nende tuuleenergiaettevõtetega ka täna?

Ammused seosed, kuid faktid valed

Ettevõtete nimekiri, milles väidetakse, et Kaja Kallas tänaseni osalust omab, pärineb samuti 2010. aastast (6). 2011. aasta huvide deklaratsioonist, ehk ajast, mil Kallas poliitikuks hakkas, võib välja lugeda, et tal on osalus ettevõtetes OÜ Leiger Konsultatsioonid (40 000 krooni väärtuses), OÜ-s Golf Marketing (40 200 krooni) ning talle kuuluvad spordiklubi AS EGCC A-aktsiad väärtuses 2 100 000 krooni (7). Leiger Konsultatsioonid kustutati 2012. aasta mais, Golf Marketingile, mille aktsionäride hulka Kallas kuulus, 2013. aastal. Aktsiad on Kallasel tema viimatise huvide deklaratsiooni järgi tänaseni alles (e-MTA register, avatud kõigile). Tema tuludena on mullu deklareeritud 66 747 eurot, peaministri tulud tulenevad palgast, ettevõtte dividende pole Kallas saanud. Poliitkarjääri ajal pole ta energiaettevõtetega seotud olnud.

Kallas on olnud seotud järgmiste energiaettevõtetega:

  • E Tehnoinvest OÜ ehk Sunly Innovation OÜ (nõukogu liige veeb 2009 - dets 2021);
  • OÜ Aseriaru Tuulepark (nõukogu liige veeb 2009 - sept 2010);
  • Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon (juhatuse liige okt 2009 - nov 2011);
  • OÜ 4E Biofond ehk OÜ EG Biofond (nõukogu liige üks päev, aug 2010);
  • OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark (juhatuse liige märts 2008 - juuni 2008);
  • OÜ Pakri Tuulepark (nõukogu liige mai 2004 - sept 2010);
  • OÜ Paldiski Tuulepark ühinenud OÜ Pakri Tuulepargid hiljem OÜ Pakri Tuulepark (nõukogu liige nov 2008 - sept 2010);
  • OÜ Roheline Ring Tuulepargid ehk Hanila Tuulepargid OÜ (nõukogu liige juuli 2008 - sept 2010); OÜ Viru-Nigula Tuulepark (nõukogu liige juuli 2005 - sept 2010);
  • Tooma Tuulepark OÜ (nõukogu liige okt 2007 - sept 2010);
  • OÜ Vanaküla Tuulepark ehk VV Tuulepargid OÜ (nõukogu liige juuni 2008 - sept 2010).

Lisaks energiaettevõtetele on kuulunud Kallas veel AS LHV Varahaldus nõukogusse (okt-nov 2004; nov 2008 - sept 2010); likvideeritud Carli Valduse AS ja RGHS Valduse AS nõukogudesse (aprill 2000-oktoober 2001). (Creditinfo)

Seega on internetis toodud nimekiri ettevõtete loetelu mõttes täpne, aga täpne ei ole nende tänane esitamine. Osad ettevõtetest on tänaseks likvideeritud või liitunud teistega, samuti ei kuulunud peaminister Kaja Kallas kunagi nende juhatusse. Osalus on talle kuulunud vaid Leiger Konsultatsioonides ning Golf Marketingus.

Otsus: Tegemist on ebatäpse infoga, mis peaministri ametiajal tõele ei vasta. Üle kümne aasta eest on ta istunud eksperdina ettevõtete nõukogus ja isegi mitte siis olnud ettevõtetes osanikuks.