Viimati valminud uuringust selgus, et kahte tehnoloogiat saaks lähima viie aasta jooksul rakendada ka Eesti põlevkivitööstuses, täpsemalt elektrijaamades. Üks võimalus on nabida CO2 kinni otse põlemiskoldest lahkudes, teine võimalus on teha seda gaasi korstnast väljudes.