Vastavalt Potsdami kokkuleppele anti see territoorium pärast Teise maailmasõja lõppu üle Nõukogude Liidule, kus ta läks Vene NFSV koosseisu. Kogu sakslastest elanikkond saadeti 1945. aastal välja Ida-Saksamaale ning regioon asustati elanikega teistest Vene oblastitest. Seejuures tihti nende käest isegi ei küsitud, kas nad tahavad sinna elama tulla või mitte. Ümberasustamine organiseeriti totalitaarse käsuliini kohaselt.

Juhtus aga midagi huvitavat.