Lavastus toob läbi huumoriprisma publikuni mitu ühiskonnakriitilist teemat, sh identiteet, rahvus, ideoloogilised väärtused ja kliimakriis, kuid iga teema jõuab vaatajani eri loo kaudu. Laval eri rollidesse kehastujad suudavad ülitabavalt publiku silme ette manada varem nähtut ja kogetut. Hetkeks tekkis isegi tunne, et see ei ole näitemäng.