Isamaa arutas valimislubadusi Foto: Isamaa

Herman Kelomees Faktikontrollist analüüsis seda väidet ja kontrollides vääraid algandmeid jõudis vildakale järeldusele, kasutades väite õigsuse kontrollimiseks kahjuks vale küsimust. Tema poolt välja toodud tabelis on inimesed jaotatud enesemääratluse järgi. Mina aga rääkisin konservatiivset maailmavaadet toetavatest inimestest ja minu mõtteavalduse aluseks oli politoloog Martin Mölderi EPL-s 27.03.2017 ilmunud artikkel „Nähtamatu enamus - konservatiivid on Eesti ühiskonnas selgelt enamuses, kuid paljud neist jäävad erakondadele kättesaamatuks".

Pakun lugemiseks paar selle artikli mõtet, et saaks otsustada, kas minu väide ikka on „pigem vale"?

Martin Mölder:"Kui ennast otseselt konservatiiviks nimetanud inimesi on Eestis umbes 20%, siis peaaegu kõik nendest on järjepidevad konservatiivid. Samuti on paljud tsentristidest (42% kodanikest) ja ennast mitte määratlenud inimestest (20% kodanikest) oma hoiakutelt järjepidevatele konservatiividele väga sarnased. Enesemääratluse järgi on liberaale ja konservatiive eesti kodanike hulgas suhteliselt sama palju. Kui aga vaatame nende konkreetseid hoiakuid, tuleb järeldada, et konservatiivid on Eesti ühiskonnas selgelt enamuses".

M.O.T.T.