Tööandjate Keskliit on kategooriliselt vastu kolmapäeval sotsiaaldemokraatide poolt väljakäidud ideele – peatada kolmeks aastaks tulumaksu alandamine.

Maksukoormuse tõus ei ole majanduslanguse ja tööjõukulude kasvu tingimustes sobilik lahendus, teatas Tööandjate keskliidu juht Tarmo Kriis.

Kriisi sõnul on ettevõtjad planeeritud maksukoormuse langusega arvestanud.

“Vastuvõetud kava käigupealt muutmine tähendab, et valitsus on ettevõtjaid petnud ning selline muutmine on vastuolus ka õiguskindluse põhimõttega,” märkis Kriis.

Õhuke riik on Kriisi sõnul poliitikute loodud müüt, et õigustada riigi ebaefektiivsust ja laristamist.
“Meie valitsussektori kulud on üle 40 protsendi SKP-st, mis on tunduvalt üle Euroopa keskmise,” märkis Kriis.

Valitsus peab tööandjate hinnangul kohe algatama avaliku teenistuse ja haldusterritoriaalse reformi, et taastada majanduskasv ja päästa Eesti majandus.

“Avalikku sektorit tuleb hakata koondama ning pidurdada tuleb põhjendamatuid investeeringuid nagu vabadussammas ja Eesti Rahva Muuseum,” sõnas Kriis.