Aasta tagasi pakkus Eesti maaülikool Aidu karjääri ümbruse valdadele, et maastikuarhitektuuri üliõpilased võiksid karjääri tuleviku kujundamiseks oma ideed välja pakkuda ning neljapäeval tuldi Maidlasse oma kavandeid tutvustama, kirjutab Põhjarannik. 

Maidla vallajuhtide hinnangul väärib päris mitu üliõpilaste ideed tõsist kaalumist, nagu ka ASi Eesti Elekter esindaja Oleg Sõnajala eile laiemalt tuvustatud mõte panna karjääris püsti 34 tuulegeneraatorit.

"Tuleb võtta sümbioos tudengite ideedest ja vaadata, kuidas sobib sinna tuulepark. Peame võtma tänasest olukorrast maksimumi ja suunama selle tulevikku," ütles vallavolikogu esimees Enno Vinni. Aeg ideede küpsetamiseks on mõneti piiratud, sest 2013. aastal tegevust lõpetav Aidu karjäär võimaldab praegu veel töötavas osas iga päevaga üha vähem midagi tulevikku silmas pidades teistmoodi kujundada, näiteks mõnes kohas sügavamalt kaevata või teisale suurem mägi kuhjata.

Uuesti kogunetakse Maidlas maaülikooli, naabervaldade ja Eesti Põlevkivi esindajatega aprillikuus, et alustada teemaplaneeringu lähteülesande koostamist.