Juhul kui tööandjad ja ametiühingud ei jõua järgmise nädala alguseks kokkuleppele transporditöötajate palgatõusu suhtes, algab GoBusi ja Atko Grupi bussijuhtide streik teisipäeval kell 21 Pärnus ja Tartus. Töötüli jätkudes liituvad streikijatega kahe päeva jooksul ka maakonnaliinide bussijuhid.

Ametiühingu ja autoettevõtete liidu senised kõnelused pole tulemusi andnud ning seni on osapoolte seisukohad üksteisest pigem kaugenenud. Seetõttu on streik muutumas üha tõenäolisemaks. Seda möönab ka riiklik lepitaja Henn Pärn. “Kui on näha, et mingit arengut (kõnelustel – toim) ei toimu, siis pole mõtet punnida ja tulebki otsus vastu võtta, et lepitusläbirääkimised on ammendunud ja pooltel vaba voli edasi tegutseda,” lausus ta.

Ametiühingud soovivad bussijuhtide palga alammääraks suurusjärgus 10 000 krooni kuus, tööandjad on seni kõnelustel nõustunud umbes 7800-kroonise palga alammääraga.

Ametiühing on juba saatnud maavalitsustele kirja, milles kirjeldavad 11. detsembril kell 21 GoBusi teenindatavatel Tartu ja Pärnu linnaliinidel algava streigi ajakava. Kirja kohaselt liituvad 13. detsembril streikijatega GoBusi ja Atko Grupi maakonnaliinid pea kogu Eestis ning 14. detsembril GoBusi ja Haapsalu Autobaasi linnadevahelised liinid. 15. detsembril jätkub streik tähtajatult.

Mure koolilaste pärast

Tartu maavalitsus on saatnud omavalitsustele kirja palvega streigi puhul korraldada vähemalt koolilaste transport. Maavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Eda Tagamets kinnitas, et maavalitsus üritab kindlasti korraldada ka teiste reisijate igapäevast transporti, kuid lisas samas, et maavalitsuse võimalused on piiratud.

Lääne maavalitsuse nõunik Harri Erman tõdes, et streigi puhul on olulisim tagada kooliõpilaste vedu ning katta suurtest teelõikudest eemal olevad liinid.

Streigikomitee juht Aare Kübarsepp avaldas eile arvamust, et valdavalt GoBusi ja Atko Grupi bussijuhtidega ühinevad ka teiste firmade töötajad ülejäänud maakondades.  

Ametiühing on piirkondlikele osakondadele jätnud siiski vabaduse soovi korral kooliõpilaste vedusid jätkata.