TOIVO NINNAS: Sinna võiks tulla linna puhketsoon

Linnal ametlikku seisukohta Männiku karjääride ning seda ümbritseva ala suhtes välja töötatud veel ei ole – selleks oleme alles moodustamas töögruppi. Küll aga on minul olemas oma seisukoht.

Minu nägemuses võiks Männiku karjääride ümbrusest saada linna aktiivse puhkuse tsoon, kuhu inimesed saaksid suvel suplema ja talvel suusatama tulla. Tegelikult kuulub suurem osa sealsetest maadest Saku valla halduspiirkonda, kuid ka linnal on seal omad huvid. Selge on see, et seal tuleb kord majja saada. Praegu on suured maa-alad kaitseministeeriumi käes ning polügoonile inimesed niisama minna ei tohi, lisaks kaevandatakse seal veel ka aktiivselt liiva. Need on tegevused, mis puhketsooniga hästi kokku ei sobi.

Linna huvid on seotud ka Raku järve ja karjääride mageveereserviga. Praegu on linn sõltuv Ülemiste järve veest, kuid kui sellega midagi juhtuma peaks, siis meil alternatiivset veevaru sisuliselt ei ole. Raku järv sobiks selleks hästi.

Esialgsete läbirääkimiste käigus on selgeks saanud, et liiva kaevandamise lõpetamine Männikul ei ole otstarbekas ning seda ei soovita ka keskkonnaministeerium. Männikul on ainsad linnalähedased liivamaardlad ning kui seal peaks kaevandamine lõppema, siis tõuseb oluliselt igasuguse ehitamise maksumus linnas. Sellest me huvitatud ei ole. Küll aga peaks proovima mingile kokkuleppele jõuda kaitseministeeriumiga nende kasutuses oleva maa vähendamiseks.

Toivo Ninnas, Tallinna abilinnapea

SVEN KESLER: Oluline on tasakaalustatud areng

Kuna kõnealune ala asub peaaegu tervikuna Saku valla territooriumil, siis on valla huvi, et seda ala arendataks organiseeritult ja etteplaneeritult. Männiku karjääride ümbruses põrkuvad erinevad huvid, mis vajavad tasakaalustamist.

Praegu kaevandatakse seal liiva, lastakse püssi, kaevatakse kaevikuid, korraldatakse ekstreemsafareid, harjutatakse suuskadega vettehüppeid ning käiakse suviti niisama ujumas ja päevitamas. Kõik need tegevused sinna lihtsalt koos ära ei mahu.

Minu hinnangul tuleks piirkonna arendamisel väärtustada eelkõige elukeskkonda. Eesti on tegelikult ju suhteliselt hõredalt asustatud ning kui sellise suure keskuse, nagu Tallinn seda on, vahetus naabruses asub kaunis puhkeala, siis ei tohiks seda liivakaevanduste ja sõjamängudega risustada. Neid asju saab teha ka mujal, kus inimesi vähem. Näiteks on keskkonnaministeeriumi andmeil Männikuga võrreldav liivamaardla olemas Kuusalu lähedal. Sealt liiva Tallinnasse toomine oleks küll mõnevõrra kallim, kuid selle eest jääks linlastele alles linnalähedane puhketsoon. Sama lugu on kaitseväega. Tuleks kindlasti otsida Männiku polügoonile alternatiivseid võimalusi õppuste korraldamiseks. Praegu ongi kõige suurem osa maast kaitseväe kasutada ja on näha, et ega nad tegelikult sellise maalahmaka haldamisega hästi hakkama ei saa.

Usun, et kui kõik osalised oma tegevuse Männiku karjäärides kriitilise pilguga üle vaatavad ning alternatiive otsivad, siis saab sellest kandist juba lähiajal linlaste üks meelispuhkekohti.

Sven Kesler, Saku vallavanem

MADIS MIKKO: Oleme valmis läbi rääkima

Hiljuti toimus Tallinna initsiatiivil Männiku kandi teemaline koosolek, kust võtsid osa ka kaitseministeeriumi ja Saku valla esindajad. Igaühel on selles piirkonnas oma huvid ja tegelikult on praegu veel vara rääkida, mis sellest kõigest saab. Koosolekul kaardistatigi lihtsalt erinevaid huvisid ning linn lubas kokku panna töögrupi, kes sellega konkreetsemalt tegelema hakkab.

Männiku karjääride juures on ka meil selgelt oma huvid olemas. Meil on sealkandis laskeväli ning sõdurite harjutusväli. See on Tallinna lähedal praktiliselt ainuke selline harjutusplats ning seetõttu me sellest loobuda ei tahaks. Kus me poisid siis kaevikukaevamist harjutama hakkavad?

Teisel pool teed, Tallinna poolt vaadates paremat kätt, on meile kuuluv maa, kus asuvad laohooned. Selle vastu tundis huvi Saku vald, kuid ka sellest on meil raske loobuda.

Praegu ei hakkaks ma siiski midagi välistama, sest läbirääkimised on alles liiga varajases faasis. Meie oleme valmis arutama kõiki võimalikke lahendusi.

Madis Mikko, kaitseministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja