Marko Mumm

Preester Mattias Palli sõnul sedastab otsus, et nii ülestõusmispüha, suure paastu algus, nelipühi kui teised liikuvad pühad ning pühapäevad määratakse juuliuse (vana) kalendri stiili järgi. Jõulud, Issanda ristimise püha, pühakute mälestuspäevad ja liikumatud pühad aga gregooriuse ehk uue kalendristiili järgi.

Senini on EAÕK osades kogudustes valitsenud uus, osades aga vana kalender. Segakalender kehtib enamikes maailma õigeusu kirikutes, sealhulgas Konstantinoopoli Patriarhaadis. Teistes aga, nagu Jeruusalemma patriarhaat või Vene Õigeusu Kirik, kehtib vana kalender. Uut kalendristiili jäävad kasutama üksnes Soome Õigeusu Kirik ning üksikud Tšehhimaa ja Slovakkia ning Poola õigeusukogudused.

Täiskogu rõhutas eriti kohalike kommete ja eripärade säilitamise tähtsust. Muuhulgas jääb suur osa setu kirikupühadest oma endistele päevadele vana kalendri järgi.