Ligi 15 aastat tagasi välja töötatud ja 13 miljonit krooni maksma läinud märk „Welcome to Estonia” hakkab oma aega ära elama. Eesti 100. sünnipäevaks ja Euroopa Liidu eesistumise ajaks on vaja uut kuvandit, mille loomisse kaasatakse seekord ka rahvas.

Oluline on ka ettevõtjate huvi ühise kuvandi vastu, mis aitaks neil end välisturul paremini müüa. Senine „Welcome to Estonia” ei ole toiminud ja ettevõtted seda ei kasuta. Ometi arvavad pooled Eesti ettevõtjad, et ühise märgi ja kuvandi kasutamine aitaks neil tooteid/teenuseid turustada ja eksportida.

Hea lugeja, mõtle Eestile välja uus märk ja uus hüüdlause ning jaga neid teistega siin!

Avalehele
95 Kommentaari
Loe veel: