augustiputš

Augustiputš oli riigipöördekatse, kus isehakanud Riiklik Erakorralise Seisukorra Komitee, rühm NLKP Keskkomitee juhtkonda ja Nõukogude Liidu valitsusse kuulunud vandenõulasi püüdis vägivaldselt kõrvaldada Mihhail Gorbatšovi Nõukogude Liidu presidendi ametikohalt ning teha lõpp tema perestroikapoliitikale. Komitee kuulutas välja kuueks kuuks erakorralise seisukorra, Moskvasse viidi väed, kohalik võim allutati komitee poolt määratud sõjaväekomandantidele, kehtestati massiteabevahendite tsensuur ning osa massiteabevahenditest suleti.

Värskelt taasiseseisvunud Eesti Vabariik kutsus aga eestlasi üles mitte kuuletuma erakorralise olukorra komitee käskudele ja asuda kaitsma strateegilisi postitsioone. Vabatahtlikud asusid julgestama Toompead, raadio- ja telemaja.

Eesti Päevaleht kutsub erituurile, kus käiakse Augustiputši tegevuskohades ning vahendatakse otse allikatest emotsioone ja infot, mis pole varem avalikkuseni jõudnud. Tuuri giidiks on ajaloolane Jaak Juske ja külalisteks on Ain Tähiste (toonane Ülemnõukogu liige) ja Rein Järlik (toonane ajakirjanduskomisjoni ja saadikueetika komisjoni liige, kaitsepolitsei kontrollimise erikomisjoni esimees). Rein Järliku algatud eelnõuga sai 20.august riigipühaks.

Erituur leiab aset 21.augustil algusega kell 15.00 Lossi platsil, Aleksander Nevski katedraali ees ja lõppeb 2 tunni pärast Teletorni juures. Tagasi kesklinna toob osalejad buss.

Marsruut: Toompea - Vabaduse väljak - Rävala puiestee Raadiomaja, Teletorn- kesklinn.

Tuur toimub jalgsi ja bussiga liigeldes, kohtade arv piiratud!

Osalustasu on 20 eurot ja osalejaid kostitab kohvik Bonaparte. Kõigile osalejatele kingitakse ka 19.augustil ilmuv LP erinumber Augustiputšist.

Osalemiseks palume saata emaili: yritus@epl.ee