Ameerika sõjatehnika 1700 km pikkune retk Saksamaale annab Ida-Euroopa riikide elanikele võimaluse oma silmaga USA vägede kohalolu näha ja on mõistagi jõudemonstratsioon Venemaa külje all. Foto: Andres Putting

Laupäeval saab Eestist alguse Ameerika sõjatehnika ratastel välinäitus. Eestis, Leedus ja Poolas õppustel olnud sõjaväelased ja nende tehnika ei liigu oma rotatsiooni lõppedes tagasi lennukite, rongide või laevadega nagu tavaliselt. Sõdurid sõidavad ligi 1700 kilomeetri pikkuse maa Saksamaale oma masinatega. Selline aeglane, kuid tähelepanu tõmbav liikumisviis annab Ida-Euroopa riikide elanikele võimaluse oma silmaga Ameerika vägede kohalolu näha ja on mõistagi selge jõudemonstratsioon Venemaa külje all.

Eestist lahkub operatsioon Atlantic Resolve raames siin viibinud Ameerika Ühendriikide 2. ratsaväerügemendi (ajalooline nimi – H. K.) 3. eskadroni mehhaniseeritud jalaväekompaniiga, mille koosseisus on ligi 150 ameeriklast. Kompanii konvoi koosneb kokku üle 40 sõidukist. Neist tähelepanuväärsemaid on ligi 20 soomustransportööri Stryker, millele lisanduvad toetusmasinad ja saatev õhuvägi. Samad Strykerid kogusid tähelepanu ka Narvas toimunud kaitseväe paraadil, kui USA lippude lehvides sõideti otse Venemaa piiri ääres.

Ameerika sõjatehnika konvoi
Graafika: Maret Müür

Pärast Eestist lahkumist liitub konvoiga sõdureid ja tehnikat eri treeningupaikadest Leedus ja Poolas, kus on viimaste kuude jooksul ühiseid õppusi tehtud. Kokku läbitakse rännaku jooksul kuus Euroopa riiki.

Selline vägede ümberpaigutamise viis on erakordne ja näitusrännaku korraldamise põhjusi on mitu. CNN kirjutas, et Ameerika Ühendriikide armee soovis Venemaa tegevuse tõttu Ukrainas näidata üles solidaarsust oma Ida-Euroopa liitlastele. Ka operatsioon Atlantic Resolve, mis ameeriklased siia tõi, korraldati just Venemaa agressiooni valguses.

Eesti kaitseväe kinnitust mööda on USA sõjatehnika riikidevahelise retke ettevõtmise põhjus muu hulgas suhtlemissoov. „Teel koju soovisid nad (Ameerika väeosa liikmed – H. K.) suhelda ka kohalike inimestega ning näidata oma relvastust ja tehnikat. Samuti on selline üritus hea võimalus demonstreerida soomusüksuse manööverdamis võimekust,” vahendas kaitseväe pressijaoskonna nooremleitnant Kristel Maasikmets. Arvestades seda, et Strykerid kulutavad 1700-kilomeetrisel teekonnal 13 000 liitrit kütust, oleks USA sõjaväel suhtlemiseks soodsam korraldada pigem bussireis.

Strykeri soomuk kulutab 1700-kilomeetrisel teekonnal 13 000 liitrit kütust.
Foto: REUTERS/SCANPIX

USA kaitsevägi on selgesõnalisem ja kinnitab, et pikal ja kulukal retkel on kindel sõjaline ja poliitiline eesmärk näidata NATO võimet liigutada sõjatehnikat kiiresti üle EL-i liikmesriikide piiride. „See on üksustele võimalus kontrollida oma võimekust ja samal ajal ka väga nähtav demonstratsioon sellest, kuidas USA pühendub oma liitlastele ja kuidas NATO saab relvajõudusid vabalt liigutada üle liitlasiikide piiride,” ütles USA armee Euroopa väejuhatuse pressiohvitser kolonelleitnant Craig Childs USA kaitseväe väljaandele Stars and Stripes.

Eestis kaks välinäitust

Eestis oma vahetust lõpetavad USA sõdurid alustavad suurejoonelist rännakut Tapalt laupäeval kell 7.30 hommikul. Konvoi liikumine on kooskõlastatud nii maanteeametiga kui ka politsei ja kohalike omavalitsustega. Liikluskorralduses ei ole olulisi muudatusi ette näha.

Sõidetakse kahes kolonnis, millest üks pool avab oma tehnikat eksponeeriva näituse kell üheksa Paides ja teine samal ajal Türil. Edasi liigutakse juba Pärnusse, kus avatakse ühine näitus koos kohaliku kaitseliiduga.

Saabuvat tehnikat võivad pärnakad näha uuel sillal, sealt sõidetakse edasi mööda Riia maanteed. Endla teatri esisel parkimisplatsil saab pärast lõunat tutvuda 14 masinaga, teiste seas ka Strykeritega. Kaks soomukit sõidavad aga Pärnu lastekülasse, et sealsetele elanikele Ameerika tehnikat tutvustada. Hea ilma korral võib Pärnus näha ka transpordikopterite ülelendu ja Ameerika raua kõrval saab süüa Eesti sõdurisuppi. Türil ja Paides on näitus kaks ja Pärnus neli tundi.

Ameeriklaste üksus jätab Eestiga hüvasti Ikla piiripunktis. Sealt edasi kulgeb sõit läbi Läti, Leedu, Poola ja Tšehhi ning lõpeb Saksamaal asuvas Ameerika armee Euroopa kodubaasis Vilseckis.