Rohelise Urvaste aktivistid nõu pidamas, kuidas saaks loodusväärtusliku Ess-soo siiski kaitse alla võtta. Tanel Mazur

Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm kinnitas Päevaleht Online’ile, et eelmisel neljapäeval jättis Tartu ringkonnakohus rahuldamata OÜ Ketal Võru apellatsioonikaebuse.

Seetõttu jäi jõusse Tartu halduskohtu eelmise aasta 21. novembri otsus, milles kohus leidis, et Urvaste valla otsus keelduda kohaliku Ess-soo raba kaitse alla võtmisest on põhjendamata ja tuleb tühistada. Lisaks peab vallavolikogu Ess-soo kaitse alla võtmise osas uue otsuse tegema.

Ess-soo kaitse alla võtmata jätmise otsuse vaidlustas seltsing Roheline Urvaste, kes oli üheks neist Urvaste valla organisatsioonidest, kes raba kaitse alla võtmise ettepaneku tegidki. Kohtus esindas seltsingut Keskkonnaõiguse Keskus, kes osutab seltsingule tasuta õigusabi.

Seltsingu Roheline Urvaste liige Airi Hallik-Konnula ütles Päevaleht Online’ile, et kuigi kohus otsustas jätta OÜ Ketal Võru apellatsioonikaebuse rahuldamata, siis ei pruugi asi veel olla seltsingule edukalt lõppenud. „Karta on, et läheb riigikohtusse edasi,“ rääkis Hallik-Konnula, kelle sõnul vald pigem uut kaebust ei esita. Uut apellatsiooni võib seega oodata OÜ Ketal Võrult, kes tahab Ess-sool turvast kaevandama hakata.

„Praegu on küll õnnis tunne, et hästi läks,“ ütles Hallik-Konnula, kes viitas siiski, et kohtuotsuse saab 30 päeva jooksul Riigikohtusse edasi kaevata. Kui selle aja jooksul ei apelleeri otsust ei vald ega Ketal Võru, siis tuleb vallavolikogul tühistada eelmise aasta märtsis tehtud otsus.

Hallik-Konnula kinnitas, et vallavolikogu ei ole kuigi sõjakaks muutunud. „Kõik oleme äraootaval seisukohal,“ lisas ta.

Urvaste vallavolikogu esimees Margus Klaar rääkis Päevaleht Online’ile, et pärast aastapikkust ootamist sai volikogu keskkonnaministeeriumi vastuse, milles ministeerium avaldab oma arvamuse maa-ala kaitse alla võtmise kohta. „Seal on alguses ilusti öeldud, et võiks jätta alles, ja siis lõpus toodud välja, et see on siiani olnud kaevandusmaa,“ märkis Klaar.

Volikogu asub ala kaitse alla võtmist kaaluma

Klaari sõnul vaatab vallavolikogu teema üle maikuus toimuval istungil, kus arutatakse, kas ala võetakse kaitse alla või mitte. „Ehk saab kiri kaalukeeleks,“ lisas ta. Klaar osutas, et Ess-soo sihtotstarve on praegu kaevandus, millele viitas ka ministeerium. „Arvestades eeltoodut oleme seisukohal, et keskkonnaministeerium ei saa nõustuda Ess-soo kaitseala moodustamisega,“ lõpetas ministeerium oma kirja maa-ametile.

Ketal Võru OÜ ei soovinud teemat kommenteerida, mistõttu pole teada, kas ettevõtte kavatseb otsuse edasi kaevata. „Ma ei usu, et nad edasi kaebavad,“ ütles Klaar, „kuid kes neid teab.“ Kui firma kaebab asja edasi riigikohtusse, siis kaitse alla võtmise aruteluni maikuus ilmselt ei jõuta.

Ringkonnakohus teatas 9. aprillil, et ei nõustu ühegi OÜ Ketal Võru apellatsioonkaebuses esitatud seisukohaga ning kuulutas kaebuse alusetuks. Apelleerija väitis muuhulgas, et vaadeldav ala oleks sobiv Natura 2000 võrgustikku, mis omakorda oleks avalikes huvides. Ringkonnakohus teatas, et valitsus ei ole veel andnud korraldust, et Ess-soo loetaks Natura 2000 võrgustikku kuuluvaks.

Veel leidis Ringkonnakohus, et ei ole tõendatud riikliku huvi olemasolu turbakaevanduse rajamiseks, millele apelleerija samuti viitas.

Väite, et seltsingul Roheline Urvaste pole õigust vaidlustada vallavolikogu otsust, lükkas kohus samuti ümber, kuivõrd Riigikohus on seltsingule selles valdkonnas kord juba kaebeõiguse andnud.