Eelkõige oodatakse endiselt rahalisi annetusi. Rahalistest annetustest saadud tulu kasutatakse erakorraliste kulude katmiseks ajutiste elupaikade kasutusse võtmisel ja kasutamisel ning lastele hubase elu-olu taastamiseks nii ajutistel pindadel paiknemise ajal kui ka peale lastekodu hoone taastamist, teatas Lääne maavalitsus.

Pakutud on erinevat abi, sealhulgas ollakse valmis tegema tööd või korraldama lastele üritusi, pakutud on majutust, soovitud on annetada riideid, esmaseid hooldusvahendeid ning toiduabi. Konkreetsed abipakkumised võib saata e-postile h.lastekodu@neti.ee. Kõik abipakkumised pannakse kirja ning vaadatakse läbi.Rahalisi annetusi Haapsalu Lastekodu abistamiseks saab teha erinevate organisatsioonide kaudu:


Saaja: Rahandusministeerium

Arveldusarved:

SEB 10220034796011

Swedbank 221023778606

Nordea 17001577198

Danske 333416110002

Viitenumber 2500074615


Annetusi märksõnaga "Haapsalu lapsed" saab teha alljärgnevatele UNICEF Eesti Rahvuskomitee kontodele:

Swedbank 221049382034

SEB PANK 10052039502009

Sampo Pank 33202995003


Eesti Punane Rist algatas annetuste kogumist Haapsalu lastekoduhoone põlengu tagajärjel koduta jäänud orbude elujärje taastamiseks

Swedbank 1180001436

SEB PANK 10220039608010Annetada saab ka Swedbanki annetuskeskkonnas