Kärdla linnavolikogu tegi Hiiumaa valdadele ettepaneku ühineda. Hiiumaa kümme aastat kestnud ja seni tulemusteta ühinemise loos on see vähemasti viies katse jõud ühendada. Naabreid on kolm korda liituma kutsunud Kärdla, korra Pühalepa ja Kõrgessaare vald. Üks omavalitsus viiest on aga alati ühinemiskõnelustest loobuda otsustanud. Kärdla linnapea Georg Linkovi hinnangul on hiidlastel viimane aeg jõud koondada, sest saare rahvaarv aina väheneb. „On kindel, et suurt kokkuhoidu ühinemine ei too, küll aga enam tarkust ja terviklikult Hiiumaa peale mõtlemist. Kindel, et inimeste võimalused ametnikega suhelda ei tohi väheneda, pigem võiks neid isegi suurendada,” arutles ta.
Avalehele
18 Kommentaari
Loe veel: