Lõpetanud 1970. aastal Peterburi Ülikooli, alustas ta samal aastal õppejõutööd Tartu Ülikoolis. 1977. aastal kaitses ta Moskva Ülikoolis väitekirja ja töötas seejärel dotsendina paarikümne aasta jooksul nii Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis kui ka Tallinna Pedagoogikaülikoolis.

Mitme põlvkonna psühholoogia ja sotsiaaltöö õppejõud, üliõpilased ja magistrandid tunnevad ja mäletavad teda kui loovat, sotsiaalselt ja psühholoogiliselt tundlikku, madala eetilise valulävega õppejõudu. 1990. aastate esimesel poolel osales Henn Mikkin aktiivselt sotsiaalpoliitika aluste väljatöötamisel ja arendas välja Tartu Ülikooli uue eriala, sotsiaaltöö õppekava.

Tänu heale orienteerumisele nii teaduslikus kui ka praktilises psühholoogias ja rohketele kontaktidele ida ja lääne kolleegidega sai Henn Mikkinist üks kliendikeskse sotsiaaltöö põhimõtete peamisi arendajaid Eestis.

Oma elutöös õnnestus Henn Mikkinil ühendada tema eriala puhul kaks raskestiühenduvat poolust: akadeemiline töö ning praktiline suhtlemisoskuste koolitus, nõustamine ja psühhoteraapia organisatsioonides ja üksikklientidele.

Kahekümne aasta jooksul on ta olnud praktilise suhtlemisoskuste koolituse peamise meetodi, videotagasisidega suhtlemis-treeningu väljaarendaja, läbiviija ja suhtlemistreenerite koolitaja. 2003. aasta lõpul kinnitati tema eestvedamisel suhtlemistreeneri riiklik kutsestandard.

2000. aastast tegutses Henn Mikkin vabakutselise õppejõu ja konsultandina. Tartu Ülikool