Põllumajandusministeeriumile ligi 200 000 krooni maksma läinud sotsioloogiline uuring näitas, et inimesed pole lugenud, ei usalda ega pea huvitavaks ministeeriumi rahalisel toel ilmuvaid väljaandeid.

Turu-uuringute AS-i eelmise aasta sügisel teostatud uuringust selgus, et huvi põllumajandusteemade vastu on üldiselt leigevõitu, seda isegi maainimeste seas. Ministeerium palus uurida avalikkuse huvi ja usaldust kõikide suuremate Eestis ilmuvate ajalehtede ja raadiote-telekanalite vastu. Samuti soovis ministeerium teada saada, milline on inimeste huvi ja usaldus nende endi rahastamisel ilmuvate väljaannete vastu.

Selgus, et eelmisel aastal oli selliseid väljaandeid nagu Kalurileht, Euronõu, Eesti Põllumees, Maamajandus ja Maaelu Heaks juhtunud lugema vaid marginaalne osa (üks kuni kolm protsenti) tuhandest küsitletust.

Maaelu või põllumajanduse seisukohalt kõige huvitavamaks ja usaldusväärsemaks pidasid küsitletud Maalehte (usaldus-väärsus 27 protsenti, huvitatus 32 protsenti). Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja Karina Loi selgitas, et uuring viidi läbi kogu rahvastiku struktuuri arvestades ning maainimesi oli vastajate seas umbes 22 protsenti. “Seega ei ole 78% küsitlusele vastanutest meie otsene sihtrühm,” lisas Loi.

Ministeerium televisiooni

Kuna ministeerium soovib põllumajandusteemad viia siiski suurema sihtrühmani, on nüüd valitud informatsiooni edastamiseks ka olulisemad meediakanalid. Näiteks on ministeerium ostnud eetriaega Kanal 2 uudistesaates “Reporter”. Igaõhtused ülekanded tegusate maainimeste koju maksavad ministeeriumile kaks miljonit krooni.

Lisaks on ministeerium valinud koostööpartneriks ka Eesti Televisiooni saate “Maahommik”. Erilehed põllumajandusest ilmuvad ka Maalehe (Maaelu) ja Postimehe (Maaelu Heaks) vahel. Mõlema väljaande kirjastamine läheb ministeeriumile maksma ligi 400 000 krooni.

Loi sõnul on ministeerium uuringu tulemustest oma järeldused teinud ning asunud ministeeriumi rahastatavaid ja koostatavaid väljaanded inim-sõbralikumaks muutma. Lisaks meediatarbimisele uuris ministeerium ka oma mainet. Selgus, et vaid neli protsenti küsitletuist on ministeeriumi tööga kokku puutunud.