Rauno Volmar

•• Kuidas tervis on?

Peaaegu hea.

•• Veljo Tormis otsustas mõni aasta tagasi, et ei kirjuta enam ainsatki nooti. Kui palju teie loometööd teete?

Teen küll. Praegu on käsil mälestuste teine köide. Võib ju fantaseerida novelliköitest.

•• Aasta tagasi lahkus Lennart Meri. Kas tema sai maisest elust lahkudes ajalooliseks suurkujuks?

Ma usun küll.

•• Mis vahe on ajaloolisel suurkujul ja tavalisel inimesel?

Üks on suur ja teine ei ole. Üks vestleb Valge Maja ovaalkabinetis president Bushiga, kuidas ta Siberis karujahil käis, ja teine ei tee seda.

•• Mis oli selle taga, et Lennart Meri omandas autoriteedi riigipeade ja poliitikute seas?

Isiklik sarm. Pisut häbematu eneseteadvus. Vaevalt oleks keegi teine samamoodi reageerinud, nagu tegi Meri Valges Majas. Isikuvabadus kuulus Lennart Meri juurde.

•• Lennart Meri on prototüübina Mihkel Muti kirjutatud “Rahvusvahelises mehes”. Kui palju ahvatleb Lennart Meri elatud elu käsitlema seda romaanis või mõnel muul moel?

On tõenäoline, et varem või hiljem seda tehakse. Või vähemalt üritatakse. Selleks on vaja suuremat distantsi ja head ettevalmistustööd.

•• Mis Ïanris võiks tema elulugu kajastamist leida?

Las igaüks mõtleb ise, mismoodi ta seda teeb.

•• Millal te temaga tuttavaks saite?

Kui ta töötas Vanemuise teatris dramaturgina.

•• Kui palju tundsite Lennart Meriga hingesugulust? Oli teil ju ühiseid elukäike Siberisse saatmise näol.

Küllap meil olid mõned ühendavad hetked. Ühistõmblused. Mäletan, kus me esmakordselt kohtusime – Kuku klubi garderoobi ees. Tema tuli sisse ja mina Elleniga (abikaasa Ellen Niit – toim) välja. Ellen tutvustas meid. Sattusime vestlusse ja see vestlus jätkus… Mitte küll pidevalt.

•• Mis tähendus on Lennart Meri kirjanduslikul pärandil?

Ta teosed paeluvad asjassepuutuvaid riivava puudutusena. Mõjuvad rikastavalt kahtlemata.

Nõukogude ajal toetasid Lennart Meri rahvuslike müütide kerimised raamatus “Hõbevalge” ja selle järgedes eestlase rahvuslikku identiteeti. Kuidas võivad need teosed mõjuda praegu?

Väga sarnaselt. Ainult et see toimub vabastavas kauguses.

•• Tuleb Lennart Merile pühendatud rahvusvaheline konverents. Kuidas saab tema kogemust väärikalt esile tõsta?

Teda tundnud kaasamõtlejate arutlused tema rolli kohta Euroopa poliitikas võiksid olla õpetlikud. Aga sinna hulka võib sattuda ka möödapääsmatut pläma.

•• Kui palju jälgite päevapoliitikat? Näiteks pronkssõduri ümber käivaid kirgi?

Eks ma ikka vähemalt ajalehe pealkirjade piirides jälgin.

•• Kas see pronkssõduriga seoses tekkinud ühiskondlik lõhe mõjub teile hirmutavalt?

Mina kavatsen neis asjus võtta pilvepealse asendi. Aga ma ei usu, et need asjad võiksid teravaks minna. Sakslastega on meil praegu olukord teine, kuid ajaloos on eestlastel suhetes sakslastega olnud teravamaid aegu kui venelastega praegu.

•• Kas te usute, et meie poliitiline võim leiab siin lahendusi?

Selles pole ma kaugeltki kindel. Poliitiline võim teeks targasti, kui ei näperdaks asja kallal.

•• Kuidas te viimati riigikogu valimistel hääletasite? Kas käisite valimisjaoskonnas või toodi teile kast koju?

Me osalesime e-valimistel. Ostsime selle vajaliku nublaka. Tuli vaid mõned numbrid meelde tuletada ja arvutisse klõbistada. Väga mõnus oli. Varem või hiljem jõuavad tehnilised saavutused ka vanema põlvkonna kasutusse, kergendades nende elu. Neist kujuneb endastmõistetavus.

•• Mis moodsat tehnikat kasutate, mis vanainimese elu kergemaks teeb?

Meie jaoks on tähtis, et tehnika on teinud lihtsamaks raamatukogu kasutamise. Kaksküm-mend aastat tagasi nägin ma Oulus esmakordselt raamatukogus üldkartoteeki, mis näitas andmeid teoste kohta. Siis me ei osanud arvata, et peagi saab sedasama nautida kodus.

•• Kui palju on viimasel ajal tulnud sõnumeid, et üks või teine teie teos on kirjastatud mõnes võõrkeeles?

Vahel suvatsetakse mulle sellest rääkida. Novellid on ilmunud saksa ja ungari keeles. “Paigallend” ilmus vene keeles.

•• Mõne romaani filmiks tegemisest pole viimasel ajal juttu olnud?

Käiakse aeg-ajalt sel teemal rääkimas. Aga need ettevõtmised on seni raha puudumise taha jäänud.

•• Kas jutud teie Nobeli-preemiast on vaibunud?

See on mulle suur kergendus. Milleks see ažiotaaž?

•• Kas siis üks eestlane ei võiks Nobeli preemiat saada?

Miks mitte. Kui jõutakse ära oodata. Mingu selleks või kaks tuhat aastat.