„Randpere (Eesti Panga nõukogu liige — toim) on mulle öelnud, et siiski mitte tema ei andnud infot ajakirjandusse, vaid ta läks oma erakonda ja rääkis seal inimestega, kes andsid selle ajakirjandusse. Valdo Randpere ei saanud aru, et oma tegevusega rikkus ta Eesti Panga mainet ja eriti Eesti Panga nõukogu mainet. Ega see ei ole kuidagi positiivne, et kinnistest aruteludest sellised asjad välja lekivad,” ütles Männik Pealinnale antud intervjuus.

Randpere sõnas vastulauses, et ta pole mitte iialgi lekitanud mingeid salajasi Eesti Panga nõukogu materjale.

Ei kuulu saladuse alla

„Küll aga peab Jaan Männik arvestama, et tema vääritu käitumine ei saa saladuse alla kuuluda. Kui ta ikka ahistab inimesi ainult isiklikul pinnal ja püüab sellel motiivil tasalülitada ka sisekontrolli, ei pea see jääma kabinetivaikusse,” sõnas Randpere. Tema sõnul tuleks küsida, kas Eesti Panga mainet kahjustab see, et nõukogu esimees käitub vääritult, või see, et see fakt avalikuks tuleb — tema jaoks ei ole sellele küsimusele vastust väga keeruline anda. „Meeldetuletuseks — jutt käib Eesti Panga nõukogu koosolekust, mille käigus Jaan Männik sõimas väljendeid valimata ebatsensuurselt kohal mitte viibivat Eesti Panga siseauditi osakonna juhatajat Henn Oiti, kuna ta oli julgenud küsimärgi alla seada Jaan Männiku töömeetodid,” sõnas Randpere. Oitile ei heidetud Randpere sõnul ette mitte ühtegi tööalast puudujääki ja selgelt oli tegemist isikliku kättemaksuga.

Avalehele
70 Kommentaari
Loe veel: