Aastaid Tartumaal asuvalt Kambja vallalt maa tagastamist nõudnud Arvo avastas vaidluse käigus, et kohalike teede andmed maa-ameti kaartidel ja teeregistris on ekslikud. Mitut teed, mis teeregistri järgi peaksid asuma varem tema perekonnale kuulunud krundi ümbruses, pole tegelikult olemas või avalikus kasutuses. Arvo kahtlustab, et vald hoiab neid teid registris teadlikult, sest riik annab teede hoolduseks raha kilomeetrite järgi ja nõnda laekub valla arvele suurem summa. Muud seletust ta asjale näha ei oska – Arvo on aastakümneid piirkonna teedevõrgustikuga kursis olnud ning mõningaid kaardile ja registrisse kantud teid pole selle aja jooksul eksisteerinudki.

Avalehele
87 Kommentaari
Loe veel: